تبریک روز شـورا ها

بی تردید شوراها بي واسطه ترين حلقه ارتباطي شهروندان، با حاكميت جامعه هستند  . حفظ هويت و اصالت شهرها و روستاها ، ترويج فرهنگ نظم و قانون  و  گسترش نمادهاي دين و اخلاق و اهتمام به سلامت محيط زيست جزء در سایه همت عالی جنابعالی و همکاران ارجمندتان میسر نخواهد بود .

بر خود واجب می دانیم به پاس تمامی تلاش هایتان در مسیر عمران و آبادی جامعه  ، نهم اردیبهشت ماه " روز شوراها  "را  تبریک و شادباش عرض نموده و توفیق روزافزونتان را از آستان بی منت ایزد مهر خواستار باشیم . 
آخرین مطالب

» تبریک روز مهندسی ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح ( ع ) ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز بیمه ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز کیفیت ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز صادرات ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز جهانی استاندارد ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز نیروی انتظامی ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک هفته دولت ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز پزشک ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز مالیات ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )
» تبریک روز قلم ... ( یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 )